torsdag den 9. januar 2014

Handel med ure, skat og moms

I urfora og på f.eks. facebook "danske Urtosser" er der ind i mellem "kreative" forslag til hvordan man bedst snyder moms og told. Ofte gribes der fornuftigt ind hvis det er direkte henvisning til snydemetoder, men jo ikke altid, og det kan så føre til diskussion om, at alle vel snyder og handler. 

Ud over en kort personlig konstatering af, at der ikke sidder en upersonlig skatteminister og betaler det manglende beløb men, at det er alle os andre, inkl. arbejdsløse og direktører, der så må betale mere, fordi nogen skal anvise metoder til snyd på internettet, så kan vi vel lige se på: Hvad er op og ned i skat og moms ved handel med ure:

Jeg forholder mig her til personer og - personlige virksomheder. Taler vi selskaber som ApS, nye IVS eller gamle SMBA (kan ikke stiftes mere), gælder skatteregler for selskaber i stedet.

Der er 3 hovedscenarier at forholde sig til:

Fortjeneste fra handel med privat indbo: Ingen skat og moms

Hobbyvirksomhed som i er forklaret siden, eller seriøs drevet virksomhed: Her kan være oms og her er altid skattepligt.

Jeg tager de tre scenarier et ad gangen:

Handel med privat indbo:

Handel med privat indbo vil sige: Man køber ting med det formål privat at have glæde af dem, og på et tidspunkt sælger man så ud igen. Det kan være fordi man ønsker noget andet, eller fordi man flytter og ikke har plads til indboet længere.

Det udløser ingen form form for moms eller skat. Selv dyre malerisamlinger, møbler, smykker og ure, kan sælges uden skat på fortjenesten. 

Det følger de helt normale regler, og der er jo heller ikke nogen som helst form for fradrag for et eventuelt køb, lige som omkostninger ved at vedligeholde privat indbo jo heller ikke giver nogen form for fradrag i skatten.

Som pendant kan nævnes, at huse man selv har beboet - efter ret enkle regler - jo heller ikke udløser skat af fortjeneste, selv mange mio i fortjeneste, men heller ikke giver fradrag ved salg med tab.

Der er ikke en 50.000 kr grænse for moms , beløbsgrænse eller antalsgrænse for salg af privat indbo. Mange sælger f.eks. store maleri eller kunstsamlinger, samlet over mange år, og har de indgået i det private indbo, kan de sælger, også for millionbeløb, helt uden skats indblanding.

Hvis man derimod regelmæssigt reklamerer, og køber ind og sælger med korte mellemrum, så vil man givet let kunne havne over i kategorien virksomhed - men kan man vise, at det er ting man køber for eget brug og har som privat samling, og handel ikke er et hovedformål, så man man sælge ud af sine samlinger, både i stort antal og til høje priser

Igen skal mindes om, at det jo hænger sammen med, at der heller ikke er skattefradrag for tab ved salg af privat indbo. Al skat er bygget op, så der er sammenhæng mellem pligt til skat på gevinst og ret til fradrag på tab, og hvis skat skulle give fradrag, på det tab private kunne ha ved at sælge privat indbo, inkl. malerier og måske tilmed ure købt som nye, ville det koste staten mange penge.

VIRKSOMHEDER SAMLET: 

For virksomheder, hobby eller ej, gælder samme regel for moms, nemlig at man SKAL registrere sig i virk.dk og få CVR med momsregistrering, hvis man kan FORVENTE at komme til at OMSÆTTE (mange tror "tjene") mere end 50.000 kr på en hvilken som helst 12 måneders periode. Gør man ikke det, og krydser 50.000 kr grænsen, risikerer man moms for den del man har solgt uden moms + en tilsvarende bod, men læs gerne om PLIGT TIL MOMSREGISTRERING og evt. om HVORDAN DRIVER JEG VIRKSOMHED HVIS JEG IKKE SKAL REGISTRERES FOR MOMS?

Hobbyvirksomhed: 

Her findes en række objektive kriterier som er vigtige, når vi skal skelne mellem hobby virksomhed og seriøst drevet virksomhed. Man kan læse om forskellene her i dette LINK TIL FORSKEL HOBBY ELLER SERIØS VIRKSOMHED 

Det har ikke, som mange tror, noget at gøre med størrelsen på omsætningen eller fortjenesten, men på de kriterier som står i linket. Den endelige afgørelse er skats - men det er generelt ikke så svært at skelne hvis man følger opstillingen i linket.

En hobbyvirksomhed er såldes momspligt efter samme regler som en hver anden virksomhed som beskrevet oppe under "virksomheder" samlet. Hobbyvirksomheden kan helt som alle andre virksomheder fratrække egentlige udgifter ved hobbyen, herunder indkøb af materialer og skal føre regnskab og indberette en hver fortjeneste, lige fra den første krone til skat, og betaler personlig indkomstskat af denne fortjeneste.

I modsætning til den seriøst drevne virksomhed kan en hobbyvirksomhed dog aldrig få fradrag for et underskud. Når resultatet under 0 kroner ialt, så skrives der et rundt 0 i resultat til skat.

Seriøs virksomhed:

Igen henviser jeg til helt samme link som givet under hobbyvirksomhed, nemlig: LINK TIL FORSKEL HOBBY ELLER SERIØS VIRKSOMHED 

Den seriøst drevne virksomhed har helt samme momspligt som beskrevet med de 50.000 kr omsætning forventet som grænse, og den har som hobbyvirksomheden fradrag for alle omkostninger ved at erhverve og vedligeholde indkomsten OG - har den underskud, så kan det underskud trækkes fra skattemæssigt i anden personlig indkomst, f.eks. løn indkomst.

Et af kriterierne for seriøst drevet virksomhed, som man vil har set i linket er, at den drives med henblik på at kunne genere et generelt overskud og at der anvendes ganske meget tid på projektet (sammen med en række andre kriterier som beskrevet)
Det accepteres dog fuldt ud, at enhver virksomhed i en opstarts fase kan have underskud, og det får man så skattefradrag for.

Det kan være af betydning lige at nævne, at at når vi taler om fortjeneste, så indgår varelager jo ikke som omkostning. Man kan ikke købe en stribe dyre ure, og få fradrag for indkøbet, men når man sælger et af urene, så indgår urets indkøbspris som omkostning ved salget og dermed får man fradrag for alle indkøb, og evt reparationer og tilbehør købt til uret, når dette sælges samlet.
Selve varelageret giver ikke fradrag, men erstatter blot penge i banken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstateres kan derfor. Alle der ikke er momsregistrerede skal betale moms ved køb af ure, uanset det sker i Danmark eller ved import fra udlandet.
Alle der er momsregistrerede skal har fuldt fradrag for købsmoms der pålægges ved køb i Danmark og får ikke tillagt moms ved import fra udlandet. Til gengæld skal disse pålægge moms på alt salg.

En ekstra ting som kan være meget vigtigt når vi taler virksomhed med salg af ure er BRUGTMOMS som i linket. Som beskrevet, er der klare regler der skal følges både ved afregningsbilag, fakturaer og bogføring men fordel er oplagt. Alle ure en virksomhed køber fra private, skal i denne ordning ikke lægge fuld moms på salget, men kun moms på selve fortjenesten. Dette er fuldt beskrevet i linket.

Jeg håber med dette, at ha bidraget lidt til forståelse af, hvornår vi skal af med moms og skat af vore elskede ure. 

Jeg er ikke nødvendigvis skatte ekspert og tager ikke ansvar for beslutninger truffet ud fra læsning af dette, så er man i tvivl bør man altid kontakte egen revisor, eller søge bindende svar fra skat

Venligste hilsner John Hannover
se også gerne IVÆRKSÆTTERBLOGGEN for mere eller den mindre aktive FACEBOOK

1 kommentar:

  1. Hej John
    tak for alle de gode indlæg du har lavet, det er en stor hjælp.

    Indlægget her handler om videre salg af ure kan jeg forstå. Hvordan skal man forholde sig hvis man er designer og ønsker købe et konkurrerende ur til inspiration samt forsøg undersøgelser af hvordan de laver deres samlinger osv.
    Selvfølgelig ikke med henblik på at kopiere patenterede løsninger men blot til inspiration etc.

    SvarSlet