tirsdag den 27. februar 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE:Speedmaster in space - and tests                                                      

The Omega Speedmaster in brief                                                    

ETA 2824 and 2892

                                                                            
COSC certification                                                                        

Tritium in watches                                                                            


søndag den 14. januar 2018

Landeron

Selskabet grunder sig på en urfabrik stiftet i 1873 af brødrene Charles Alfred Hahn og Aimé Hahn under navnet Charles Hahn & Cie.

Fra starten fremstillede, og samlede fabrikken hele ure, men en gang i 192x overgik de til alene at producere urværker.

Charles Hahn der var søn af Charles Alfred Hahn opkøbte i 1924 kronograf patenter fra Anatole Breitling og startede kronografværks produktion. Den fik navnet Hahn Landeron (andre steder Landeron Hahn) og siden blot Landeron. 


I 1925 fusioneredes fabriken med FHF og skiftede navn til FHF/Landeron og var med ved stiftelsen af Ebauches SA i 1926 og det blev så senere videreført ind i det langt mere kendte (idag) ETA (i høj grad baseret på ETernA værker)


I begyndelsen af Landeron Hahn tiden fremstillede de meget flotte kolonneværker som kaliber 11-13 og toppende med deres kaliber 39 som jeg har et enkelt ur udstyret med. Uret er med u-mærket skive. Udefra kendes kaliber 39 ofte ved, at pushers er ret små og "skibsformede" mens subdials er mindre end på de fleste andre kronografer.

Jeg synes dette er et af de herligste kolonneværker fra tiden, meget fint forarbejdet: 


Efterhånden blev tendensen et krav om billigere værker og Landeron gik fra omkring 1937 over til til cam switched / knaststyrede værker. 

Først med en 3 pusher kaliber 47 som ret hurtigt blev videreudviklet til den meget brugte kaliber 48, som så var grundlaget for de efterfølgende, kaliber 148 med videre.

Frem til ca 1970 blev der fremstillet mere end 3,5 mio af disse værker. De er sammen med i deres Valjoux pendent - kaliber 7733, i høj grad de værker, der gjorde det muligt for helt almindelige mennesker at købe disse eftertragtede kronografer.

Rigtig mange af disse værker blev leveret til de mange "kælder/garage" urmagere i Schweiz og leveret med disse "generiske" ure - med hvert sit lille urmagernavn på, eller benyttet som det mest almindelige værk i de kendte "Chronograph Suisse" ure som blev fremstillet i mange af disse samle urmagere (der var i perioden ca 1948 - ca 1970 mere end 500 af dem i Schweiz. 


Dermed kunne disse små-urmagere købe alle dele færdige til samling. Kasse, værk og for medlemmer af urforbundet, skiverne med navnet Chronograph Suisse.

De knaststyrede værker nyder langt fra samme anseelse som kolonne kronograferne, men de var, og er, glimrende arbejdsheste i mange ure, og grimme er de vil heller ikke.
Kaliber Landeron 148 fra et af mine ure

Landeron var også tidligt ude i forsøget på at finde afløseren for manuelt og automatisk optræk i form af det første sweizisk producerede elektriske urværk med en elektromekanisk kontrolleret balance motor i 1960. Det blev dog aldrig nogen rigtig succes og blev i første omgang udmanøvreret af de ca samtidige stemmegaffel værket som bla. i høj grad Bulova stod for udviklingen af.
Meget mere om stemmegaffel ure i dette indlæg.
Disse elektroniske værker blev, som alle nok ved, omkring 1970 og frem, i høj grad sammen med de mekaniske ure presset ud af markedet af kvartsurets indtog.

Det tog samtidigt livet af næsten alle de små workshops i Schweiz.

Heldigvis har mekaniske ure stadigt en plads i moderne urhistorie, og der fremstilles stadigt mange fremragende mekaniske ure, både af de store Omega og Rolex men jo også af mange regulære high-end producenter.

En hurtig liste over de Landeron chronograph-værker jeg lige umiddelbart kan finde frem til:

Landeron 19 - Pin set kronograf (for at stille skal der trykkes på pusher på siden)
Landeron 11 og 13 som begge var kolonnehjulsværker med enkelt pusher
Landeron 39 deres første to pusher kolloneværk - ganske stort med 14,5 ligner
Landeron 52 efterfølger til 39 med to pushers
Landeron 47 deres første cam switched / knaststyrede med 3 pushers (reset med kronen)
Landeron 48 - Basisværket fremover - knaststyret med 2 pushers
Og herfra en lang række knaststyrede med 2 og 3 sub-dials alle med basis i kaliber 48
Lettest er det her at søge yderligere om de mange værker hos fremragende Ranfft som link . Skriv Landeron i søgefeltet når du er kommet ind.

Skal vi lige også tage et tip om hvordan man udefra normalt kan se forskel på, om et af disse mange generiske urværker med knaststyret værk er udstyret med en Landeron eller en Valjoux /typisk 7733) kaliber.
Hvis den øverste pusher starter kronograf viseren og den den nederste stopper viseren, så er det Landeron,
Hvis den øverste pusher starter og stopper kronograf viseren, så er det Valjoux
Landeron/Valjou og - er uret med 30 minutters angivelse i minuttæller så er det kaliber 48 og med 45 minutter, kaliber 148

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

Har du lyst til iværksætterviden så besøg danmarks største iværksætterblog som link 

Venligst - John Hannover

torsdag den 9. januar 2014

Handel med ure, skat og moms

I urfora og på f.eks. facebook "danske Urtosser" er der ind i mellem "kreative" forslag til hvordan man bedst snyder moms og told. Ofte gribes der fornuftigt ind hvis det er direkte henvisning til snydemetoder, men jo ikke altid, og det kan så føre til diskussion om, at alle vel snyder og handler. 

Ud over en kort personlig konstatering af, at der ikke sidder en upersonlig skatteminister og betaler det manglende beløb men, at det er alle os andre, inkl. arbejdsløse og direktører, der så må betale mere, fordi nogen skal anvise metoder til snyd på internettet, så kan vi vel lige se på: Hvad er op og ned i skat og moms ved handel med ure:

Jeg forholder mig her til personer og - personlige virksomheder. Taler vi selskaber som ApS, nye IVS eller gamle SMBA (kan ikke stiftes mere), gælder skatteregler for selskaber i stedet.

Der er 3 hovedscenarier at forholde sig til:

Fortjeneste fra handel med privat indbo: Ingen skat og moms

Hobbyvirksomhed som i er forklaret siden, eller seriøs drevet virksomhed: Her kan være oms og her er altid skattepligt.

Jeg tager de tre scenarier et ad gangen:

Handel med privat indbo:

Handel med privat indbo vil sige: Man køber ting med det formål privat at have glæde af dem, og på et tidspunkt sælger man så ud igen. Det kan være fordi man ønsker noget andet, eller fordi man flytter og ikke har plads til indboet længere.

Det udløser ingen form form for moms eller skat. Selv dyre malerisamlinger, møbler, smykker og ure, kan sælges uden skat på fortjenesten. 

Det følger de helt normale regler, og der er jo heller ikke nogen som helst form for fradrag for et eventuelt køb, lige som omkostninger ved at vedligeholde privat indbo jo heller ikke giver nogen form for fradrag i skatten.

Som pendant kan nævnes, at huse man selv har beboet - efter ret enkle regler - jo heller ikke udløser skat af fortjeneste, selv mange mio i fortjeneste, men heller ikke giver fradrag ved salg med tab.

Der er ikke en 50.000 kr grænse for moms , beløbsgrænse eller antalsgrænse for salg af privat indbo. Mange sælger f.eks. store maleri eller kunstsamlinger, samlet over mange år, og har de indgået i det private indbo, kan de sælger, også for millionbeløb, helt uden skats indblanding.

Hvis man derimod regelmæssigt reklamerer, og køber ind og sælger med korte mellemrum, så vil man givet let kunne havne over i kategorien virksomhed - men kan man vise, at det er ting man køber for eget brug og har som privat samling, og handel ikke er et hovedformål, så man man sælge ud af sine samlinger, både i stort antal og til høje priser

Igen skal mindes om, at det jo hænger sammen med, at der heller ikke er skattefradrag for tab ved salg af privat indbo. Al skat er bygget op, så der er sammenhæng mellem pligt til skat på gevinst og ret til fradrag på tab, og hvis skat skulle give fradrag, på det tab private kunne ha ved at sælge privat indbo, inkl. malerier og måske tilmed ure købt som nye, ville det koste staten mange penge.

VIRKSOMHEDER SAMLET: 

For virksomheder, hobby eller ej, gælder samme regel for moms, nemlig at man SKAL registrere sig i virk.dk og få CVR med momsregistrering, hvis man kan FORVENTE at komme til at OMSÆTTE (mange tror "tjene") mere end 50.000 kr på en hvilken som helst 12 måneders periode. Gør man ikke det, og krydser 50.000 kr grænsen, risikerer man moms for den del man har solgt uden moms + en tilsvarende bod, men læs gerne om PLIGT TIL MOMSREGISTRERING og evt. om HVORDAN DRIVER JEG VIRKSOMHED HVIS JEG IKKE SKAL REGISTRERES FOR MOMS?

Hobbyvirksomhed: 

Her findes en række objektive kriterier som er vigtige, når vi skal skelne mellem hobby virksomhed og seriøst drevet virksomhed. Man kan læse om forskellene her i dette LINK TIL FORSKEL HOBBY ELLER SERIØS VIRKSOMHED 

Det har ikke, som mange tror, noget at gøre med størrelsen på omsætningen eller fortjenesten, men på de kriterier som står i linket. Den endelige afgørelse er skats - men det er generelt ikke så svært at skelne hvis man følger opstillingen i linket.

En hobbyvirksomhed er såldes momspligt efter samme regler som en hver anden virksomhed som beskrevet oppe under "virksomheder" samlet. Hobbyvirksomheden kan helt som alle andre virksomheder fratrække egentlige udgifter ved hobbyen, herunder indkøb af materialer og skal føre regnskab og indberette en hver fortjeneste, lige fra den første krone til skat, og betaler personlig indkomstskat af denne fortjeneste.

I modsætning til den seriøst drevne virksomhed kan en hobbyvirksomhed dog aldrig få fradrag for et underskud. Når resultatet under 0 kroner ialt, så skrives der et rundt 0 i resultat til skat.

Seriøs virksomhed:

Igen henviser jeg til helt samme link som givet under hobbyvirksomhed, nemlig: LINK TIL FORSKEL HOBBY ELLER SERIØS VIRKSOMHED 

Den seriøst drevne virksomhed har helt samme momspligt som beskrevet med de 50.000 kr omsætning forventet som grænse, og den har som hobbyvirksomheden fradrag for alle omkostninger ved at erhverve og vedligeholde indkomsten OG - har den underskud, så kan det underskud trækkes fra skattemæssigt i anden personlig indkomst, f.eks. løn indkomst.

Et af kriterierne for seriøst drevet virksomhed, som man vil har set i linket er, at den drives med henblik på at kunne genere et generelt overskud og at der anvendes ganske meget tid på projektet (sammen med en række andre kriterier som beskrevet)
Det accepteres dog fuldt ud, at enhver virksomhed i en opstarts fase kan have underskud, og det får man så skattefradrag for.

Det kan være af betydning lige at nævne, at at når vi taler om fortjeneste, så indgår varelager jo ikke som omkostning. Man kan ikke købe en stribe dyre ure, og få fradrag for indkøbet, men når man sælger et af urene, så indgår urets indkøbspris som omkostning ved salget og dermed får man fradrag for alle indkøb, og evt reparationer og tilbehør købt til uret, når dette sælges samlet.
Selve varelageret giver ikke fradrag, men erstatter blot penge i banken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstateres kan derfor. Alle der ikke er momsregistrerede skal betale moms ved køb af ure, uanset det sker i Danmark eller ved import fra udlandet.
Alle der er momsregistrerede skal har fuldt fradrag for købsmoms der pålægges ved køb i Danmark og får ikke tillagt moms ved import fra udlandet. Til gengæld skal disse pålægge moms på alt salg.

En ekstra ting som kan være meget vigtigt når vi taler virksomhed med salg af ure er BRUGTMOMS som i linket. Som beskrevet, er der klare regler der skal følges både ved afregningsbilag, fakturaer og bogføring men fordel er oplagt. Alle ure en virksomhed køber fra private, skal i denne ordning ikke lægge fuld moms på salget, men kun moms på selve fortjenesten. Dette er fuldt beskrevet i linket.

Jeg håber med dette, at ha bidraget lidt til forståelse af, hvornår vi skal af med moms og skat af vore elskede ure. 

Jeg er ikke nødvendigvis skatte ekspert og tager ikke ansvar for beslutninger truffet ud fra læsning af dette, så er man i tvivl bør man altid kontakte egen revisor, eller søge bindende svar fra skat

Venligste hilsner John Hannover
se også gerne IVÆRKSÆTTERBLOGGEN for mere eller den mindre aktive FACEBOOK

tirsdag den 19. november 2013

Cam-switched chronographs

I have previously written about column-switched chronographs, which is one of my favorite watch types in COLUMN SWITCH CHRONOGRAPHS

They dominated the chronographs for many years, as pocket chronographs and wrist-watches, in particular for military and study of operation time but also quite early, for measuring in the sports racing, olympics as well as some of they found their way to fame, helping man safely to and from the moon.

The column wheel is a fairly difficult mechanisme to build and to maintain, and  in the mid thirties, then demand for cheaper chronographs rose.

The two main factories for the new cam switched movement, had already been in the column wheel business for years. Hahn Landeron on a smaller scale, with movement like the caliber 39 and Valjoux and a much larger scale as you can read in the link about column switch chronographs.

Landeron should be mentioned first of all here for the calibers based on Landeron 48 which was a 13,75" movement, and the farther on many other calibers from Landeron, basically with most parts interchangable. I will not mention all, but just a few lik 148 -248 - 180 and 58, all 13,75", and the 14" not as commonly used movements in the series of 54 - 56 and others. They generally had two subdials and some of them calender. The three subdial versions had 3 as starting figure, such as 348 as cam-switched movement. A great place for easy access to details about the movements would be Rannfs Bidfun, in the link here shown for the Landeron movements. In total around 4 mio of those movement were build.

I shall here show a few cam-switched chronographs with the two subdial movement. I may have mixed Landeron and Valjoux, but it is not important as from the look of the watch, they are all much the same, and I would also describe the movement as much the same standard. All pictures copyright John Hannover


The first her is a member of the Aquastar family as used by divers in fact, although engaging the pushers under water is a very bad idea in my eyes. The Rotary brand was, and is rather big in UKI love the Jenny watches from around 1960-1975. Jenny is the name of a famous swiss watch family, also for years manager of the Doxa factory. Jenny supplied watches to a great number of swiss watch factories, using their own name on the dial, but generally with the Jenny fish on the reverse


Here is a three subdial landeron 348 version shown sorry for the picture quality - this is from the seller of the watch and I have not redone it


and the landeron 349 caliberAnd a slightly better picture of an Olech & Wajs, again from Jenny actually


And as the last of the Landerons, a great Wittnauer professionalValjoux made great success with their cam-switched 7733 and the date version 7734 - 14" movements and build in around the same quantity as the landeron movement. The machines for those movement were sold from Valjoux in Switzerland to Poljoux of Russia around 1975, as the quarts crises hit the swiss watch industry . The russians simplified the movement using f.inst. brass bearings rather than rubies and feather wires instead of bolts. This however does not have a very significant effect on the accuracy of the movement but must have on the durability.This is a beautiful and well  preserved Gallet Flying officer, as used by the american president and many officers during WW2. Unfortunately for me this is also a cam-switched version this time a rather beatiful venus 188 -. close familiy to valjoux 7733. I does exist with the EP column-wheel movement but I am settling for this one being cam-switched, but I am not so worried, I love the face of it.

Here the nice clean movement:


And here a nice clean temporis with beautiful bezel and hands - much same style as the aquaprof
 
                         

Here is a typical Valjoux 7734 with its date-window at the 6 o´clock position.And a nice white faced O&W with Valjoux 7733
And the 7733 /7730) movementand under her just a picture to show a typical russian build chrono with their version of the 7733
(Poljot 3133/34)I will not spend so much time going into details with the cam-switched chronographs, they dominated very much in the period from 1940 to 1970 when gradually the swiss watch industry decided to return to earlier days fame for quality, and many factories resumed building in-house column-wheel chronographs

A few "newer" cam-swiched models should however be mentioned. The Omega 861/1861 which is used in the Omega Speedmaster and chronograph version of the Seamaster, took over from the column switched caliber 321 in around 1968. In fact, the caliber 321 was last build in 1960, where batches were packed in vacuum and oil and used for the speedmasters build in all the years from 1960 up to 1967 - references like 105.003 and 145.012 will typically have movement from the 1960 batches in their stomach.

The switch from caliber 321 to the cam-switched 861 (and later 1861) was made for two purposes. One to keep production price down and one to make it easier, quicker and cheaper to service. There is no doubt in my mind, that the 321 is a more beautiful movement BUT in all fairness, the newer cam-switched movements does an excellent job in both time keeping and when it comes to durability.

Another cam-switched movement which must be mentioned, is the work horse three subdial chronograph movement Valjoux 7750 -a 13,25" movement ( and its derived 7751-7753-7754-7760-7765 - calendar versions etc). This movement is contrary to all the previous mentioned, a full rotor automatic movement.

Is is no doubt the most commonly used 3 subdial movement used in affordably chronographs (price-level 1.000 -5.000 US $ just to give a rough idea) Some factories like IWC is refining the movements very much and that will demand a much higher price, others are using it as it comes from Valjoux. It is known for a kind of "wobbeling" feeling it can give on the arm, as the rotor rotates, but is is fairly easy to service (rather large number of parts - 111 should be the exact figure) and durable.


A typical around 1990 Bulova with a 7750 movement and below a Candino day/date


And the 7750 movement - covered byt the rotor


And here a version with date and moonphase, caliber 7768 - from BarrettI hope you enjoyed this sporadic "walk" though some a the popular cam-switched chronographs

best regards John Hannover - copyright.

søndag den 13. oktober 2013

Table of contents in the Watch blog

Valjoux - the most known calibers 22, 23, 72 and movement derived from those 

Cam-switched chronographs


The worlds first automatic chronograph

                                                             
The tuning form watches - and Bulova                            

Omega caliber 321 - not build later than 1960                                                     

Speedmaster in space - and tests                                                                        

The Omega Speedmaster in brief                                                                       

ETA 2824 and 2892                                                                                       

COSC ceritification                                                                                            

Tritium in watches                                                                                             

The quarts watch                                                                                               


tirsdag den 8. oktober 2013

The famous Valjoux column wheel family of chronographs

THE BETTER KNOW OF THE VALJOUX COLUMN WHEEL CHRONOGRAPH MOVEMENTS

  
I will start with one of my favorites, the Valjoux 22 which is a 14 ligne  - 31,3 mm column wheel controlled chronograph with two sub-dials, one as 6o sek. counter and the other in versions with 30 or 45 minutes counter. It had a beat of 18.000 per hour and a power-reserve of 40 hours

It was built over a very long period, from around 1914 all the way up to 1974. It therefor also exists in the older versions without shock protections, and the later versions with different shock protections. One of my reasons for liking it so much, is the size 31,1 mm, with generally resulted in fairly large cases, often 38-40 mm in width without the crown.


A beautiful  Eterna chronograph with Valjoux 22 in a very special house from around 1934 - all original

It was followed quickly, but not as such fully replaced by Valjoux 23 a 13 ligne-  29,50 mm column wheel chronograph with same configuration, 60 sek. counter and choice between 30 or 45 min. counter as the second subdial. It is running at 18000 beat and with a power reserve of 48 hours.

As this movement is close to 2 mm smaller in diameter, this was often build into smaller houses, very often “only" 34 - 36 mm width.                              A fine Eterna with Valjoux 23 and early round pushers from around 1944And another favorite - an Aquastar deepstar with the big minut subdial and propoller second hand
a truly rare bird

If we then move forward from Valjoux 23 – a fairly large number of calibers originates from it with same size and beat. I shall first just list them and then get back to a bit more about them. The following all had a beat of 18000

Valjoux 230 - two subdials, fly back
Valjou 232 - slightly smaller chrown-wheel
Valjoux 23 C – two subdials same as 23 but with a calendar build in

Valjoux 72 – one we will surely get back to – now as a three-subdial chronograph with hour counter as subdial extra
Valjoux 720 A fly back version of 72 allowing immediate restart of the second hand – sold also quite much to companies like Longines
Valjoux 88 a different number series, but still based on 23, with and hour counter and a calendar + moon phase – a rare bird.
Also a few calibers without chronograph function actually was based on Valjoux 23 just quickly mentioned, caliber 78 and 90
Heuer Bundeswehr with Valjoux 230 - and this time just over 41 mm in diameter
  
There is a number of calibers, still basically derived from caliber 23, but now with a beat of 21.600 per hour.

Valjoux 236 – two subdials base caliber with the new higher beat, still derived from caliber 23
Valjoux 234 – two subdials and date
Enicar Neptun with relatively rare Valjoux 7734 - fine dial

Valjoux 235 – two subdials with fly back function of the second hand
Valjoux 236 – same as 235 but including both date and fly back function
Valjoux 726 – Three subdials = including hour counter
Valjoux 227 - Rolex used - with center minute hand no chronograph subdials ?
Valjoux 228 - Certine used - with center minute hand no chronograph subdials
Valjoux 729 – As 726 but now with a gear for a 24 hour GMT hand for 24 hours reading of time
Valjoux 730 – As 726 but with an added calendar

The last I will list is the Valjoux 92 from around 1950, which is again a column wheel chronograph but not at all derived from the same caliber as all the other.
A Nivada Grenchen typical with most used valujoux 92 (exists with several movements)

As promised I will end by getting back to Valjoux 72 – this beautiful three subdial movement which has been used in so many famous watches, such as Patek Philip and indeed in the early manually wound – and very sought after versions of Rolex Daytona – as well as Rolex chronographs earlier than the Daytona.A valjoux 72 C from the fine precision maker Recta in 18 K gold with the very typical small gold balls
as our markings. Note the fine day and month window and the date shown by the extra date hand


Best regards John Hannover – all pictures are my own and copyright to me.

onsdag den 20. marts 2013

ETA 2824 og ETA 2892

Ord der er lidt større og med anden "linkfarve" er klikbare underlinks i dette indlæg.

ETA var værkdelen af ur-mærket Eterna, indtil dette i 1932 blev splittet. Ved splittet gik værksdelen ind i en samlet værksfabrikation "Ebauches S.A." som også inkluderede andre værksfabrikker som f.eks. A Schield.

Selve den oprindelige dannelse af ETA skete med Eterna i 1856 men sporet rækker videre tilbage til opkøb og sammenlægninger med "Fabriques d´Horlogerie de Fontainemelon FHF

Efter delingen med ETA i 1932, forsatte Eterna sin egen værksudvikling en årrække - på en række områder stadigt i samarbejde med ETA

Det er efter 1932 at Eterna f.eks. udvikler kaliber serien 2671 frem til 2688. Denne kaliber blev med små ændringer til ETA 2824 og den blev brugt i Eternes ure - serien Eterna 1000 i mange år, ligesom den jo er blevet en af de meste kendte arbejdsheste i rigtigt mange urmærker, leveret fra ETA som værksfabrik i alle årene frem til idag.

Eterna udviklede derefter kaliber 1466U og 1504 ud fra et ønske om at ha et tyndt eksklusivt herre dress-ur Værket blev benyttet i de første Eterna 3000 ure fra ca. 1962 - og blev videre udviklet lidt i ETA regi, som kaliber 2892 (idag 2892-2)


Disse Eterna kalibre var i deres automatik baseret på Eterna´s egen kuglelejebaserede rotor. De 5 kuglelejer i disse rotorer er også baggrunden for Eterna´s logo.

Kraften overføres til fjederen fra den kugleleje baserede rotor via to klinkehjul og princippet er uændret i værket frem til idag


Fra 2013 vil Swatch group, som ETA nu tilhører, ikke længere levere disse værker og deres dele til ur-producenter uden for Swatch group, hvilket fører, at specielt schweiziske SELITA men også flere andre, formentlig snart også fra Asien, kommer på banen med værker, som på mange punkter er ganske sammenlignelige. I DETTE LINK kan interesserede læse mere om Swatch group.

Årsagen til leveringsstoppet findes nok i flere forhold. Dels har man mulighed for inden for gruppen at aftage rigtigt mange værker selv, OG udvikle nye, uden andre kan få fingre i dem, dels har den Schweiziske regerings konkurrence organ allerede et kraftigt tag i ETA, som de mener har/havde tiltaget sig en alt for dominerende position på ur markedet.

Lad os se lidt på forskellene i de to værker ETA 2824 og ETA 2992 SAMT de versioner de begge leveres i.

ETA 2824 

Værket er et 11½ linjers værk hvilket vil sige diameter 25,60 mm
Højden ligger på 4,60 mm
Gangreserven som fuldtoptrukket i originalversionen ligger på 38 timer.

Den har som udgangspunkt 21-25 juveler i lejerne og svinger med 28.800 svingninger i timen

Billedet her er fra ETA selv

Begge værker produceres i flere versioner, fra standard, over Elaboré (forarbejdet) til top og endeligt chronometer versionerne. Tallene til dette skema og skemaet lidt senere for 2892 er hentet og bekræftet fra flere kilder, herunder naturligvis ETA. Det er værd at bemærke, at der er meget små forskelle i gang kravene fra 2824 til 2892 og jeg føler mig ikke overbevist om, at det ikke kan være en kildefejl. Formentlig stiller ETA samme krav til de to værker som udgangspunkt, og det rækker sikkert at forholde sig til skemaet for ETA 2824
Der er en række forskelle i de anvendte materialer i de fire versioner, forskelle som i hovedsagen går igen i 2824 og 2892 i deres udgangspunkt. Jeg vil ikke gå ned i mindste detalje, blot her skitsere hovedforskelle

Standard og Elaboré har:

Nivaflex hovedfjeder,   Etachocs stødsikring,  ankersten med poly-rubiner,   forniklet balance,    Nivaros 2 hårfjeder

Til forskel har Top og Chronometer versionerne:

NivaflexNK hovedfjerder,    Incabloc stødsikring,  ankersten med røde rubiner,  Glucdyr balance,  Anachron hårfjeder.

Derudover er broer forskelligt belagte, finisherede og dekorerede i versionerne

Der er ikke egentlig kendte værksforskelle mellem top og chronometer versionerne, men det er klart , at de som leveres som chronometer har været sendt til chronometer test og bestået denne.


Nu kommer vi så til det tyndere og i mine øjne horologisk finere - men ikke dermed mere holdbare eller mere præcise ETA 2892, hvor den store iøjenfaldende forskel er værkshøjden og de dermed også mindre dele generelt.

ETA 2892


Værket er et 11½ linjers værk hvilket vil sige diameter 25,60 mm
Højden ligger på 3,60 mm - den er med andre ord klart tyndere end 2824
Gangreserven som fuldtoptrukket i originalversionen ligger på 42 timer.

Den har som udgangspunkt 21-25 juveler i lejerne og svinger med 28.800 svingninger i timen

Værket er som udgangspunkt dermed smallere end 2824 og de enkelte hjul og broer er også generelt mindre end de nogenlunde tilsvarende dele i 2824.

Billedet her er fra ETA selv

Som nævnt er der ikke nogen egentlig forskel i kravene ETA stiller til dette og til 2824, jeg har blot udarbejdet begge skemaer og med en enkelt lille forskel, så begge er taget med.

For både 2824 og 2892 skal bemærkes, at de idag findes i versioner med let ændrede specifikationer og juvel tal f.eks.

Hvad er så bedst - finest ??

Som nævnt finder jeg 2892 med den lave byggehøjde og lidt bedre forarbejdning/pudsning horologisk finere, men der er ingen som helst beviser for, at dette værk over tid vil give mere præcis tidstagning. Det kan også argumenteres, at 2824 med de lidt grove dele formentlig vil holde mindst lige så længe mellem hver service og i samlet levealder.

Jeg vil absolut anslå samlet levealder, men lidt rimelig service, til at være på den gode side af 100 år. Hvad rimelig service er, skal jeg ikke her komme ind på, men ved dagligt brug nok noget med omkring 5-6 mellem hver service, og ved lejlighedsbrug langt længere.

En vis svaghed kan ligge i f.eks. klinkehjul men alle maskiner der skal gå så længe må vel regne med  lidt små reservedele udskiftninger, og reservedele vil ikke, selv med Swatch stop for leverancer, blive et seriøst problem, mange år frem

En del urmagere jeg har talt med, anser 2824 for at være mere servicevenligt (hurtige for dem) og det lyder jo sandsynligt ud fra størrelsen.

Jeg håber de af jer, der hang med så langt har haft lidt ud af det halvtørre stof, men vi har i alle fald at gøre med de to værker der har haft størst betydning for den schweiziske ur-industri over en meget lang årrække.

© John Hannover

søndag den 17. marts 2013

COSC certificering

COSC eller C.O.S.C  står for Controle Officiel Suisse des Chronometres og kontrollen udføres af det officielle schweiziske institut for test af schweizer ure - som indleveres af fabrikkerne for at opnå certifikat

Man har i Schweiz udgørt COSC test i mange år, helt tilbage i observatoriet i Neuchatel som fungerede fra 1866 helt frem til 1976 samt i Geneve fra 1873 frem til 1967
Sideløbende og idag bliver urene testet i det officielle bureau BO som man kan læse lidt om HER.

Flere andre lande har - og har gennem tiden haft egne certificerings institutter.

Kravene i standarden er ændret lidt gennem årene og f.eks i årene 1961 til 1973, hvor jo en god del af vore vintage samlerure kommer fra, betød COSC -1/+10 sek og fra 1973 under COSC  frem til det idag anvendte krav for manuelle armbåndsure, på -4/+6. Der er således egentlig ikke tale om en større skærpelse af betydning, blot han man flyttet kravet lidt ud til siderne i forhold til 0, hvilket alt andet lig burde kunne tillade justering tætter på 0

Man kan se testningen som lidt en gimmick, men naturligvis siger den også noget om, hvor præcist de forskellige urmærker kan justeres, uden det i sagens natur i sig selv gør uret spor mere præcist, at der er betalt for certificering. Der kan formentlig også argumenteres for, at de som lader værkerne certificere, anvender dele som de kan føle sig overbeviste om klarer testen. Det ligger også lige for i at f.eks arbejdsheste som ETA 2824 og 2892 leveres fra ETA i versioner hvor materialerne er forbedre i COSC versionerne frem for de billigste versioner.
Det kan også synes lidt sjovt, at bruge så mange kræfter på noget, som alligevel med tiden og under brug i forskellige miljøer, alligevel vil kunne tabe præcision og som efter første justering hos den lokale urmager, alligevel nu er justeret anderledes end ved COSC certificeringen.

HVIS præcision i sig selv er målet, må det vel være tilladt at foreslå indkøb af et kvartsur.

Værkerne testes som løse værker før montering i uret. Testen er som så meget andet naturligvis ISO certificeret (ISO 3159 for mekaniske ure som nyeste) Der er mig bekendt endnu ikke ISO certificering af standarden til kvartsure. For kronografer testes enten uden modulet og for integrerede kronografer - uden at kronografen er aktiveret. Der er dog en test der også måler på gangen med kronografen igang, EN af testens dag, se skemaet nederst.

Værket testes under en 15 dages periode, placeret i 5 forskellige positioner og under 3 forskellige temperaturforhold (2 temperatur forhold tidligere).

Der måles både på den gennemsnitlige præcision (-4/+6 sek per dag) og på variationen i de forskellige positioner, og her kan der godt være tilladt større variation - f.eks. forskellen på om uret er placeret lodret eller vandret hvor der isoleret set accepteres -6/+8 så længe snittet stadigt rammer -4/+6 sek. om dagen.

Til sammenligning kan man se på kvartsure, som ved 23 grader har max afgivelse tilladt på +/- 0,07 sek per dag for COSC certificering.

Urene skal naturligvis være forsynet med unikt værksnummer så det kan identificeres. Til testen anvendes kameraer så man kan kontrollere - samt to uafhængige atomure som synkroniseres med GPS tid.

Visse urfabrikker udleverer COSC certifikat sammen med uret, andre gør det ikke og hos atter andre kan man, som ex hos Omega, rekvirere certifikatet.

Idag er Rolex den fabrik der kommer med langt flest COSC certificerede ure.

Jeg kan lægge et billede ind her af selve testen, men afstår fra at fortælle alle kravene per position og mener det må række at vide at gennemsnittet for et herrestørrelses armbåndsur, munder ud i -4/+6 sekunder.

Min excel ville ikke se ordentlig ud her, så det må blive et billede.Venlig hilsen John Hannover

torsdag den 28. februar 2013

Tritium og ure - kort fortalt

TRITIUM BRUGT PÅ ARMBÅNDSURE

Dette er ikke en videnskabelig artikel men blot en let gennemgang af mit elskede tritium. Elsket for dets farver og evne til at patinere så smukt når det bliver ældre.

Vi kan begynde med at se på - hvad er der oplyste visere og markeringer før tritium blev anvendt?

Det gjorde det kraftigt radioaktive materiale Radium. Jeg har ure som har radium i markeringerne, bygget helt frem i tresserne, og som på bagpladen har indgraveret - "Despose of as radiactive material"   

Det selvlysende materiale var en planding af radium, fosfor og lim som bærestof. Det selvlysende som ikke bare kom fra en kort belysning, fremkom ved at det radioaktive radium fik fosforen til at lyse op.

Brugen af radium i civile armbåndsure blev generelt forbudt i alle lande i halvtresserne. Det var ikke selve det at have uret på armen der var risikoen som sådan, men de som arbejde med skiverne, producerede og reparerede, havde strålingsrisiko. Radium har også en meget lang halveringstid, så ure med radium kan ofte stadigt være selvlysende. I sin nedbrydning afgiver radium desuden den radiaktive gas, radon.

Efter radium gik man i tresserne over til at benytte Tritium. Igen er der her tale om en blanding af forforpulver og lim - sammen med tritium gas. Tritium er langt mindre radioaktivt end radium og har en langt kortere halveringstid på ca 12,3 år. Denne halveringstid skal jo regnes fra tritium er nyt og friskt og blandes med de øvrige ingredienser og det kan være blandet ganske lang tid inden det påføres urskiven og naturligvis endnu længere tid før uret bliver solgt og kommer på armen.

I begyndelsen var der ikke sat grænser for mængden af tritium i blandingen og der blev brugt blandinger med stråling op over 100 Cmi (Måleenheden milliCurie). Det betyder, at man kan støde på tritium markeringer og visere fra slutningen af tresserne, og stadigt se et svagt kort lys fra disse.

Gradvist i løbet af firserne nedsatte man mængde af tritium der måtte bruges og markeringen, oftest nederst på skiven, kunne være Swiss T 25 som indikerer fulde 25 Cmi - og siden oftere T<25 som indikerer, at der er mindre end 25 Cmi benyttet, for at leve op til nye regler fra i første omgang urindustrien.

Der kan også blot stå Swiss made T i den periode, og disse ure vil, hvis vi taler efter midt firserne generelt  kun have 7,5 Cmi styrke som blev den nye "standard" - Der kan bestemt findes skriver med den markering der også afviger.

Endeligt kan man se T Swiss made T som tegn på at både visere og markering indeholder tritium. 

Betegnelsen H (H3) som er tritiums forkortelse, findes også på visse ures skiver, specielt militær ure.

Brugen af tritium udfasedes i halvfemserne og var i slutingen af det årti afløst af Luminova (eller tilsvarende under andre fabriksnavne) som selvlysende materiale. Luminova patinerer ikke nær så smukt som Tritium, og mange samlere betragter netop tritium på skiven som en af klassificeringerne til at kalde uret Vintage


Omega Ploprof med nyere Luminova - i mangel af kraftigt lysende tritium-ure


Flot patineret Breitling AOPA Navitimer - maxi hvide subdials og lille beads of rice krans - 1963
tritium markeringer og viserindlæg


Hamilton militær-ur US - markeret for "destruktion som radiaktivt affald"


Smuk mørk tritium patinering på Eterna - militær type fra ca 1942-45

venligst John Hannover (copyright)